English|收藏本站|学校主页
当前位置: 首页 > 通知公告

关于2017年研究生“端午节”放假的通知

时间:2017/5/26 10:54:39 点击数:
各学院有关教师、学生:
    根据《北京化工大学关于2017 年部分节假日及寒假放假安排的通知(北化大校办发〔2016〕69号》文件第四条之决定:5月28日(星期日)至30日(星期二)放假调休,共3天。5月27日(星期六)上班。   
   研究生教学“劳动节”放假安排如下:
       1.2017年5月28日(星期六)至30日(星期一)的所有课程停课放假。
       2.若任课教师认为因停课造成无法完成教学任务的,可与培养办联系补课事宜。
    请各学院通知本学院学生及任课教师。
                                                                         研究生院培养办